ترانسمیتر فشار هاگلر یا سنسور فشار

ترانسمیتر فشار هاگلر

folder_openابزار دقیق
commentبدون دیدگاه
خانهترانسمیتر فشار هاگلرترانسمیتر فشار هاگلر ترانسمیتر فشار هاگلر یا سنسور فشار وسیله ای برای اندازه گیری فشار گازها یا مایعات است که به آن مبدل فشار یا فرستنده فشار نیز…
معرفی ابزار دقیق پیش مقدمه معرفی ترمومتر عقربه ای

ترمومتر عقربه ای

folder_openابزار دقیق
commentبدون دیدگاه
خانهترمومتر عقربه ایترمومتر عقربه ای یکی از ابزار اندازه گیری حرارت در سیستم های مختلف به شمار می رود. امروزه اندازه گیری دما یا همان حرارت در سطوح مختلف زندگی…
گیج فشار پکنز

گیج فشار پکنز

folder_openابزار دقیق
commentبدون دیدگاه
خانهگیج فشار پکنزآشنایی کامل با گیج فشار پکنز قبل از این که بخواهیم با گیج فشار پکنز بهتر است کمی با مفهوم فشار آشنا شویم. فشار در واقع نیروی است…
کاربردهای فلومتر مغناطیسی

فلومتر مغناطیسی

folder_openابزار دقیق
commentبدون دیدگاه
خانهفلومتر مغناطیسیفلومتر مغناطیسی به اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری پرداخته و با کمک آن موفق به اندازه گیری مقدار فلو با دقتی بسیار چشم گیر…
ترانسمیتر فشار ویکا مدل قلمی

ترانسمیتر فشار ویکا

folder_openابزار دقیق
commentبدون دیدگاه
خانهترانسمیتر فشار ویکاترانسمیتر فشار ویکا یکی از قطعات صنعتی مهم است که در پروژه های کاری مختلف از آن استفاده می شود. امروزه صنایع مختلف مخصوصا صنایع پتروشیمی به عنوان…
ترانسمیتر فشار ترافاگ چیست؟

ترانسمیتر فشار ترافاگ

folder_openابزار دقیق
commentبدون دیدگاه
خانهترانسمیتر فشار ترافاگترانسمیتر فشار ترافاگ چیست؟ ترانسمیتر فشار ترافاگ برای اندازه‌گیری الکترونیکی و ارزیابی فشار در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طول ده‌ها سال ، آن‌ها عملکرد خود…
فهرست