مشاوره مهندسی

  1. خانه
  2. مشاوره مهندسی

ارائه مهندسی مشاور

شرکت مهندسین مشاور مگا کنترل، با توجه به تجارب و تخصص های همکاری ،آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی به بخش های خصوصی، عمومی و دولتی و مشارکت با آنان در فرآیند تصمیم سازی در مقطع مطالعات، برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه را با رویکرد توسعه پایدار صنعتی را دارد.

این شرکت به دلیل گسترش فعالیت ها و فراگیری تازه های علمی و بکارگیری تکنولوژی های نوین، همواره سعی نموده است که استفاده از نرم افزارهای نوین از آغاز فعالیت شرکت همواره مدنظر قرار دهد.

0
سال سابقه
0
برند همکار
0
پروژه موفق
0
درصد رضایت از خدمات