تست و کالیبراسیون

  1. خانه
  2. تست و کالیبراسیون

ارائه خدمات تست، کالیبراسیون

  • شرکت مگا کنترل با داشتن نیروی مختصص و با تجربه، همراه با تجهیزات و امکانات کامل پاسخگوی صنایع مختلف در زمینه خدمات زیر می باشد:
  • ارائه کلیه خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
  • برگزاری دوره های آموزشی
  • ارائه خدمات تست و کالیبراسیون در سایت کارفرما در سراسر کشور جهت تجهیزات حساس وغیر قابل جابه جایی
  • بکارگیری پرسنل مجرب متعهد و آموزش مستمر کارشناسان به منظور کسب، ارتقای سطح دانش و مهارت فنی و بهبود مستمر کیفیت خدمات کالیبراسیون در آزمایشگاه ها .
  • استفاده از آخرین ویرایش های استانداردهای مرجع پیشرفته، بین المللی، ملی، دفاعی، کارخانه ای و داخلی و یا روش ها و دستورالعمل های معتبر جهت ایجاد روشهای مدرن و به روز کالیبراسیون.
  • ارائه خدمات کالیبراسیون و اندازه ‌گیری کلیه کمیت‌های الکتریکی، مکانیکی، شیمیایی و آنالیز دستگاهی ، ابعادی، سرعت سنجی، جرم و حجم، نیرو، گشتاور، فشار، فلو، سختی، دما، رطوبت، گاز سنجی،دبی سنجی، اپتیک، نورسنجی و آزمون انواع هودهای شیمیایی و میکروبی
0
سال سابقه
0
برند همکار
0
پروژه موفق
0
درصد رضایت از خدمات