بدینوسیله اعلام میدارد شرکت مگا کنترل با سالها تجربه در طی دوران فعالیت خود مفتخر به ارائه خدمات خود به شرکتهای ذیل میباشد که اسامی تعدادی از آنها به شرح ذیل میباشد:

نفت، گاز و پتروشیمی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانتامین ترانسمیتر روزمونت1392
2شرکت مناطق نفت خیز جنوبتامین ترانسمیتر روزمونت1393
3پتروشیمی شهید تند گویانتامین ترانسمیتر روزمونت1394
4پتروشیمی آبادانتامین ترانسمیتر روزمونت1397
نفت، گاز و پتروشیمی

نیروگاه

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1بهره برداری و تجهیزات نیروگاه صبا
تامین ترانسمیتر ابزاردقیق1395
2شرکت تابیران
تامین ابزار سنجش فشار1394
3نیروگاه کهنوجتامین ابزار سنجش دما1398
نیروگاه

صنایع غذایی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1کارخانه قند مرودشت
تامین تجهیزات1397
2شرکت قند اسلام آبادتامین تجهیزات1394
3صنایع شیر وارناتامین تجهیزات1392
صنایع غذایی

صنایع داروسازی و پزشکی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1شرکت سلامت صنعت بوعلی
تامین تجهیزات1394
2شرکت سازگرتامین تجهیزات1393
3شرکت داروسازی سامی سازتامین تجهیزات1396
صنایع داروسازی و پزشکی

صنایع خودروسازی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1کارخانه ولئو آرمکوتامین تجهیزات1394
2شرکت کویر تایرتامین تجهیزات1393
3شرکت کروزتامین تجهیزات1392
صنایع خودروسازی
فهرست