بدینوسیله اعلام میدارد شرکت مگا کنترل با سالها تجربه در طی دوران فعالیت خود مفتخر به ارائه خدمات خود به شرکتهای ذیل میباشد که اسامی تعدادی از آنها به شرح ذیل میباشد:

نفت، گاز و پتروشیمی

[table id=1 /]
نفت، گاز و پتروشیمی

نیروگاه

[table id=2 /]
نیروگاه

صنایع غذایی

[table id=3 /]
صنایع غذایی

صنایع داروسازی و پزشکی

[table id=4 /]
صنایع داروسازی و پزشکی

صنایع خودروسازی

[table id=5 /]
صنایع خودروسازی
فهرست