بدینوسیله اعلام میدارد شرکت مگا کنترل با سالها تجربه در طی دوران فعالیت خود مفتخر به ارائه خدمات خود به شرکتهای ذیل میباشد که اسامی تعدادی از آنها به شرح ذیل میباشد:

نفت، گاز و پتروشیمی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانتامین ترانسمیترهای ابزاردقیق1392
2شرکت مناطق نفت خیز جنوبتامین ترانسمیترهای ابزاردقیق1393
3پتروشیمی شهید تند گویانتامین ترانسمیترهای ابزاردقیق1394
4پتروشیمی آبادانتامین ترانسمیترهای ابزاردقیق1397
نفت، گاز و پتروشیمی

نیروگاه

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1بهره برداری و تجهیزات نیروگاه صباتامین ترانسمیتر ابزاردقیق1395
2شرکت تابیرانتامین تجهیزات سنجش فشار1394
3نیروگاه کهنوجتامین تجهیزات سنجش دما1398
نیروگاه

صنایع غذایی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1کارخانه قند مرودشتتامین تجهیزات1397
2شرکت قند اسلام آبادتامین تجهیزات1394
3صنایع شیر وارناتامین تجهیزات1392
صنایع غذایی

صنایع داروسازی و پزشکی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجرا
1شرکت سازگرتامین تجهیزات1393
2شرکت سلامت صنعت بوعلیتامین تجهیزات1394
3شرکت داروسازی سامی سازتامین تجهیزات1396
صنایع داروسازی و پزشکی

صنایع خودروسازی

ردیفپروژهتوضیحاتسال اجراپروژهتوضیحاتسال اجرا
1کارخانه ولئو آرمکوتامین تجهیزات1393
1شرکت سازگرتامین تجهیزات2شرکت کویر تایرتامین تجهیزات1394
2شرکت سلامت صنعت بوعلیتامین تجهیزات3شرکت کروزتامین تجهیزات1396
صنایع خودروسازی